Medlemsbrev mars 2024

Vårens trädgårdsdag 25 maj

Boka upp förmiddagen den 25 maj kl 10-13 för vårens trädgårdsdag! Som medlemmar i vår förening har vi alla ett ansvar att ta hand om de gemensamma utrymmena.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till så att det blir fint inför sommaren i vår gemensamma utemiljö. Detta är också ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar och det blir som vanligt fika och gött häng! Mer info kommer.

För er med odlingslott: Vänligen röj dessa innan trädgårdsdagen. De ingår inte i de gemensamma utrymmena och din tid på trädgårdsdagen behövs för annat.

Årsstämma den 29 maj i lokalen på Kamomillvägen 2

Varmt välkomna på årsstämman som i år går av stapeln den 29 maj. Kallelse och ytterligare information kommer i brevlådan i god tid innan.

Styrelsen är i stort behov av nya medlemmar

Att bo i bostadsrätt innebär att vi gemensamt förvaltar området och dess hus och turas om gällande att ta uppdrag i styrelsen. Vi söker nu med ljus och lykta efter nya medlemmar till styrelsen då flera behöver avsluta sina uppdrag.

I första hand behöver vi dig som kan ta sekreteraruppdraget och/eller ansvar för medlemsbrev och hemsida samt dig med teknisk kunnighet som kan hjälpa oss alla med underhållsplan och samarbete med vår förvaltare.

Maila valberedningen@brfbotanikern.se med din intresseanmälan.

Värmepannornas drift och skötsel

Enligt våra stadgar ansvarar föreningen för värmepannorna men du som boende ansvarar för inställning av värmekurvor samt ett visst basunderhåll såsom att kontrollera trycket och rengöra spillkoppen, vattenlåset (golvbrunnen) och filtret. Det finns en manual till värmepannan i din boendepärm samt på hemsidan https://brfbotanikern.se/boende/underhall/

På hemsidan finns också en snabbguide över de vanligaste felen. När något är fel eller behöver åtgärdas så lyser pannan i orange eller röd färg, istället för grön. En infokod ges och du kan i snabbguiden se vad de vanligaste infokoderna står för. Ett återkommande sådant är att rengöra filtret vilket du som boende behöver göra när värmepannan visar den felkoden.

Hemsidan

Vår hemsida https://brfbotanikern.se innehåller det mesta du behöver veta om att bo i vår förening. Där finns information om underhåll du förväntas göra, årsredovisningarna bakåt i tiden, vilka försäkringar vi har, om vårt fibernät, m.m. Nu finns också en flik om att ladda elbil inklusive en bakgrundsbeskrivning av projektet för laddstolpar i föreningen och information om hur det finansieras.

TV och bredband

Tack för att så många svarade snabbt på enkäten om TV-användningen! Vi sammanställer nu svaren och diskuterar hur vi ska göra. I samband med detta har frågan om gemensamt bredband kommit upp igen. Vi är idag begränsade till att i så fall använda någon av Itux tjänster (Itux är de som äger fibern). Avtalet med dem löper ut november 2025 så styrelsen undersöker vilka möjligheter vi har att från då ha både TV och bredband gemensamt. 

Nästa medlemsbrev är tänkt i juni.

Vänligen meddela oss i styrelsen om du byter mailadress så att du kan fortsätta få dessa brev digitalt.

Vi önskar alla en fin vår och Glad Påsk i april!

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev december 2023

Nya avgifter från januari 2023 

Som vi meddelat i ett separat utskick tvingas vi denna gång att höja avgifterna med 20% från januari. Det är främst räntekostnaderna som ökat markant, men även andra kostnader ökar. Se separat mail med info om höjningen och tips på vad vi alla kan göra för att hålla nere våra gemensamma kostnader i föreningen.

Sänkt pris för elladdning

Vi har nu rörligt elpris och har sänkt priset med 50 öre/kWh. Då det är billigast på natten ber vi er att ställa in tiden för när ni vill ha bilen laddad till tidigt på morgonen i första hand så att vi inte behöver höja igen.

Om projektet med laddstolparna

Vi beklagar att projektet med laddstolparna tagit längre tid att färdigställa än vi både trott och hoppats. Bland annat beror det på att installationen av carportarnas enheter krävt oförutsägbara åtgärder gällande t.ex. uppkoppling. Styrelsen kommer att samla viktig information på hemsidan brfbotanikern.se om hur elbilsladdning fungerar i vår förening.

Gå med i styrelsen

Vi behöver dig för styrelsearbete! Gå med i styrelsen och påverka vad som görs i föreningen. Meddela gärna ert intresse till valberedningen@brfbotanikern.se eller prata med valberedningen när den går runt och knackar på.

Motioner inför årsstämma måste lämnas senast sista januari 2024. Motioner tas emot via mejl till styrelsen: styrelsen@brfbotanikern.se

Snöskottning – vad ordnar vår förvaltare och vad behöver varje hushåll fixa?

Varje hushåll med sopkärl utomhus ansvarar för att skotta bort snö så att kärlen kan tömmas. Varje hushåll ansvarar också för snöröjning vid carport, entré och på balkonger. Vår förvaltare Riksbyggen har i uppdrag att skotta enligt kartan nedan.

Boka övernattningslägenhet / lokal

Som medlem i en bostadsrättsförening i Hildedal har du möjlighet att boka lokalen i vår grannförenings fastighet, Brf Hildedal. De har i år utrustat den så att det även går att övernatta där. Läs mer på http://www.brfhildedal.se/Lokalen.htm

Göteborgs Stad och Parkförvaltning ska beskära pil-träden på Kamomillvägen i vinter efter påtryckning från oss om att träden växer in i husen på vissa ställen.    

Några avslutande påminnelser så här i vintertid:

 • Vi ber er kontrollera era brandvarnare så att batterierna fungerar.
 • Julhelgerna brukar ju innebära tända ljus. Gå en extra sväng och kolla att ljusen är riktigt släckta innan ni går ut eller går och lägger er.
 • Vänligen mata inte fåglarna eftersom det drar till sig råttor. Vi har råttor på gården som byggt bo under altaner. Vi har därför behövt köpa in tjänster från Anticimex för att komma tillrätta med råttproblemet.
 • Nu när det är minusgrader är det också viktigt att koppla bort våra vattenslangar utomhus. Det samlas nämligen lite vatten högre upp i röret om slangen sitter i och vi riskerar att få frostskador i rören.
 • Se till att platta ihop alla kartonger såsom mjölkpaket och skokartonger så att vi slipper betala extra för överfulla kärl. Det finns även en återvinningsplats alldeles ovanför vårt område på Bäcktuvevägen. Den ska användas dels när det är fullt hos oss, dels när vi ska slänga stora emballage, såsom för möbler, maskiner mm.

God Jul och Gott nytt år!

Hälsningar

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev september 2023

Trädgårdsdag 16 september kl 10.00 till ca 13.00

Boka upp förmiddagen den 16 september för höstens trädgårdsdag! Som medlemmar i vår förening har vi alla ett ansvar att ta hand om de gemensamma utrymmena. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till så att vi får det fint i vår gemensamma utemiljö. Barnfamiljer i området hälsar vi extra välkomna och hoppas att barn och föräldrar hjälps åt att göra fint på lekplatsen. Detta är också ett utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar och det blir som vanligt fika och gött häng! Mer info kommer separat.

Till er med carport – meddela när extendern är installerad

I somras delades s.k. extenders ut till samtliga hushåll med carport. Oavsett om ladduttaget ska användas eller ej så behöver samtliga med carport följa instruktionerna som medföljde extendern. Vi ber var och en av hushållen med carport höra av sig när det är gjort och då senast 15 september. Vid frågor, tveka inte att höra av er till styrelsen@brfbotanikern.se

Till er som laddar elbil – ladda på natten

Inom kort får vi timpris och vi ber er att ladda på natten när det är billigast då det gynnar föreningens ekonomi att hålla priset per kWh lägre. Det går smidigt att ställa in detta i appen.

Fortfarande flera träd som är över 4m höga

Ni som har träd i trädgården eller på er odlingslott ansvarar för att träden klipps om de växt högre än 4m. Tack till er som åtgärdat detta! Det finns fortfarande flera som behöver klippas för trädens välmående men också för att de stör i vårt gemensanna utrymme.

Klippning av häckarnas sidor görs av boende

I år anlitade vi Riksbyggen för att klippa höjden på samtliga avenbokshäckar då flera blivit för höga och grova och våra häcksaxar inte klarar de tjockaste grenarna. Insidor och utsidor ska dock klippas av boende under JAS-månaderna (juli-augusti-september). Det vore toppen om samtliga trädgårdars häckar som vetter mot de gemensamma gångarna vore klippta innan vår trädgårdsdag 16 september så att vi lättare kommer åt att göra fint på grusgångarna.

Odlingslotter

En vänlig men lite bestämd påminnelse till dig med odlingslott om att du ansvarar för att hålla den i ordning. Det är fortfarande mycket ogräs i odlingslotterna till förtret för dem som vill sköta sina då ogräset sprider sig alltför fort. De lotter med fruktträd har också mycket fallfrukt runt sig som har börjat lukta och drar till sig insekter. Ni med fruktträd på er lott (även om det inte var ni som planterade det en gång i tiden) behöver rensa undan fallfrukt löpande.

Behöver du säga upp din cykelplats i cykelrummet?

Då gör du det i början på november för att kunna få rätt avgift i januari när hela året betalas (300:-/plats).

Vi hoppas att vi ses på Trädgårdsdagen den 16 september!

Hälsningar

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev juni 2023

Nya styrelsen

Under årsstämman valdes två nya medlemmar in och styrelsen ser nu ut så här:

 • Ordförande: Marie Post
 • Sekreterare: Johan Persson
 • Ledamot, vice ordförande: Maria Ekblad
 • Ledamot: Anette Magnusson
 • Ledamot: My Hyltegren
 • Riksbyggens representant: Fredrik Svensson
 • Suppleant: Rodrigo Reif de Paula
 • Suppleant: Frida Wenzel
 • Riksbyggens suppleant: Dennis Holmberg

Styrelsen når du genom email: styrelsen@brfbotanikern.se

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har fått förfrågan om möjlighet att hyra ut lägenheter via Airbnb och för korta perioder i sommar.

Styrelsen har beslutat att inte att godkänna Airbnb-uthyrning vilket är att betrakta som hotellverksamhet. Styrelsen kan inte se att korta andrahandsuthyrningar är till gagn för föreningen då det ökar risken för att det blir oväsen, förstörelse, oro bland grannarna etc. De rutiner som finns på Riksbyggens webbportal gäller och man ska ansöka via det formulär som finns där. Namn på den/de som hyr måste kunna anges.

Riksbyggen ordnar med de avgifter som ni får betala för varje ansökan via er avgiftsavi. Föreningen ska ersättas med 5% av prisbasbeloppet (pbb) som är 52500 kr 2023, d s v 2625 kr per ansökan. Föreningen får också betala 1,8% av samma pbb till Riksbyggen för detta.

Styrelsen har dock beslutat att i sommar bevilja andrahandsuthyrning för kortare tider än 6 månader för att se hur det faller ut. Vi behöver få ansökan helst 6 veckor i förväg för att hinna hantera detta. Vi vill också påminna om att det är ni själva som är ansvariga för att hyresgästerna sköter sig och att inget blir förstört eller misskött givetvis.

Styrelsen har inga synpunkter på om någon låter vänner/släktingar bo i lägenheterna, det är en helt annan sak. Vi dessa tillfällen är det däremot bra om man meddelar sina närmaste grannar för kännedom.

Avenbokshäckarna klipps ned på höjden i augusti av Riksbyggens Trädgårdsgrupp

I år kommer vi att anlita Riksbyggen för att klippa samtliga avenbokshäckar, d v s även de som är i trädgårdarna. Flera är alldeles för höga och grova, våra häcksaxar klarar inte de tjockaste grenarna. Vi meddelar senare i sommar när detta sker då de behöver komma in i era trädgårdar. Däremot får vi själva klippa sidorna in-och utvändigt.

OBS att alla häckar måste hållas in på bredden mot gångar och trottoarer! Flera är alldeles för breda nu och det är trångt att passera. Odlingslotterna är bedrövligt dåligt skötta, den övre delen är svår att hantera för den som vill och vi kommer att försöka få hjälp med förslag till lösning av Trädgårdsarkitekt till hösten.

Vi vill också påminna om att fruktträden i trädgårdar och odlingslotter inte ska vara högre än 4 meter, de får inte hänga över häckarna ut på gångar och parkeringar!

Laddsystemet

De sista tolv platserna på Växthusvägen/Lupinvägen kommer att få laddlister den 28 och 29 juni. Det är fortfarande oklart när Göteborg Energi har malt klart i sina kvarnar, vi hoppas att det snart sker.

Vi kommer så snart vi kan informera om hur man sedan laddar. Kostnaden per kWh kommer att grundas på föreningens elkostnad + avgift för service från ChargeNode, vi återkommer när vi fått tydligt besked från elbolaget och Riksbyggen om vårt avtal.

Carportarna har nu fått extenders för förstärkning till sina Wifi, det är viktigt att alla dessa ansluts enligt den information som medföljde för att installationen ska bli komplett även om man inte har användning av laddboxen just nu. Lägenhetsinnehavaren ska koppla upp extendern mot routern enligt instruktion och Chargenode kan sen koppla lastbalanseringen mot extendern. Därefter fungerar systemet som det är tänkt. För carportarna är laddkostnaden den som medlemmen betalar via sina egna elavtal.

Målningsarbete träfasader

Under de närmaste två veckorna kommer bättringsarbete på träfasaderna att utföras av Göteborgs Måleri. De har testat ett antal färger och åtgärdar de bubbliga partierna med den sort man kommit fram till ska fungera.

Nästa ordinarie medlemsbrev är tänkt i september. De läggs även upp på vår hemsida https://brfbotanikern.se som tidigare.

Styrelsen önskar alla en Glad Midsommar och härlig sommar!

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev mars 2023

Vårens trädgårdsdag 13 maj

Boka upp förmiddagen den 13 maj kl 10-13 för vårens trädgårdsdag! Som medlemmar i vår förening har vi alla ett ansvar att ta hand om de gemensamma utrymmena. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till så att det blir fint inför sommaren i vår gemensamma utemiljö. Detta är också ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar och det blir som vanligt fika och gött häng! Mer info kommer.

Årsstämma den 30 maj i lokalen på Kamomillvägen 2

Varmt välkomna på årsstämman som i år går av stapeln den 30 maj. Kallelse och ytterligare information kommer i brevlådan i god tid innan.

Elladdstolpar till parkeringarna

Vi kan nu ge det glädjande beskedet att vi blivit beviljade det bidrag som vi sökt för att upprätta elladdstolpar till föreningens bostäder! Alla kontrakt är påskrivna nu och vår projektledare på Chargenode planerar uppstartsmöte i mars. Prognosen är att stolparna ska vara på plats innan sommaren. 

Skadedjur i området

Tyvärr har vi problem med råttor i området. Vi har flertalet exempel på att de verkar ha bosatt sig under altaner/trädäck, vilket kan se ut som på bilden här nedan. På grund av detta har vi valt att utöka vår försäkring med två s.k. smartboxar från Anticimex som vi hoppas kommer få bukt med problemet.

Då matning av fåglar drar råttor till sig vill vi be alla att undvika det. Vi vill också be framför allt er på bottenplan att hålla extra uppsikt och om ni ser råttor eller råttbon, vänligen anmäl det till Anticimex på telefonnummer 0752-45 10 00. Uppge då gatuadress och fastighets-beteckning Tuve 15:20. För de som vill punktmarkera i sina trädgårdar med vanliga fällor som komplement, kan höra av sig till Anticimex på samma nummer. Styrelsen har i nuläget valt bort användande av gift, vilket även gäller för enskilda medlemmar i kontakt med Anticimex.

Nästa medlemsbrev är tänkt i juni.

Styrelsen önskar alla en fin vår och Glad Påsk i april!

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev december 2022

Nya avgifter från januari 2023

Vi tvingas denna gång att höja avgifterna med 7% från januari, vilket är något under inflationsnivån. Vi hoppas att vi ska slippa höja en gång till under kommande år. Det är främst räntekostnaderna som kommer att öka markant, men även andra kostnader ökar. Kostnaden för vatten går upp med 8% och taxan blir 16,74 kr/m3.

Laddstolpar

Riksbyggen utreder om de kan vara projektledare då de numera anlitar Eways för arbete med elladdstolpar. Eways har begränsade möjligheter till entreprenad, vilket innebär förseningar givetvis. Vi hoppas få besked snart så att vi kommer vidare då vi måste ansöka om tillstånd för att bygga ut vår elkapacitet.

Underhållsarbeten

Föreningen går igenom fönster och dörrar. En första koll har gjorts av Riksbyggen genom vår fastighetsskötare. Ytterligare en koll kommer att behöva göras av en entreprenör för att sedan kunna se vad för åtgärder som behöver göras.

Det pågår också ett arbete där vissa fasadbräder på förråd och carport kommer bytas ut. Detta arbete är redan påbörjat och en snickare kommer att gå in i vissa trädgårdar och på vissa uppfarter.

Entreprenörerna som utför dessa arbeten kommer att vara Bröderna Bräder Bygg AB som kommer att bygga om spaljéer och Tumleheds Bygg AB som kommer att utföra arbetet med fönster och dörrar.

Det är viktigt att ni svarar på det mejl som en del av er fått från vår förvaltare Tim Kronberg eller att ni svarar på telefon när de ringer om de ärenden som lagts på portalen så att de kan boka en tid med er för att komma åt på balkongerna.

Låna stege till trapphus

Behöver du sätta upp något i din trappa men når inte upp? Via styrelsen kan du låna en trappstege för inomhusbruk. Maila styrelsen@brfbotanikern.se

Gå med i styrelsen

Vi behöver påfyllning i styrelsen och hoppas att det finns några som känner att det är angeläget att vara med och påverka vad vi vill ska göras i föreningen. Meddela gärna ert intresse till valberedningen@brfbotanikern.se

Skicka motion innan sista januari 2023

Vi vill påminna om att motioner inför årsstämma måste lämnas senast sista januari 2023. Motioner tas emot via mejl: styrelsen@brfbotanikern.se

Dags att flytta? / Är du nyinflyttad?

Rutinerna för boxen från Telenor har uppdaterats på hemsidan. Se https://brfbotanikern.se/boende/tv- bredband-och-telefoni/

Paket

Nu när julen närmar sig passar vi på att påminna om vikten av att vika ihop kartonger och att slänga i rätt kärl. Se till att platta ihop alla mjölkpaket, skokartonger etc.

Det finns även en återvinningsplats alldeles ovanför vårt område på Bäcktuvevägen som töms ofta. Den ska användas dels när det är fullt hos oss men också när vi ska slänga stora emballage, såsom för möbler, maskiner m m. Man kan enkelt se om det är tömt nyligen på hemsidan ftiab.se. Välj ”Hitta en återvinningsstation” och sök upp nr 7860. Där står också när de kommer nästa gång och det är enkelt att rapportera ifall stationen behöver städas.

Brandvarnare och levande ljus

Vi ber er också kontrollera era brandvarnare så att batterierna fungerar. Julhelgerna brukar ju innebära tända ljus. Gå en extra sväng och kolla att ljusen är riktigt släckta innan ni går ut eller går och lägger er!

God Jul och Gott nytt år!

Och ett extra tack till alla som hjälpte till under trädgårdsdagen den 17e september! Hälsningar

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev september 2022

Trädgårdsdag 17 september kl 10 till ca 13.00

Den 17e september är det dags att ses igen och hjälpas åt med våra gemensamma ytor! Vi hoppas få träffa så många som möjligt och ser fram emot umgänge såväl som att få ordna upp tillsammans. Separat brev har delats ut med mer information.

Odlingslotter och fruktträd

En vänlig men lite bestämd påminnelse till dig med odlingslott om att du ansvarar för att hålla den i ordning. Det är fortfarande mycket ogräs i odlingslotterna till förtret för dem som vill sköta sina då ogräset sprider sig alltför fort. De lotter med fruktträd har också väldigt mycket fallfrukt runt sig som har börjat lukta och drar till sig insekter. Ni med fruktträd på er lott (även om det inte var ni som planterade det en gång i tiden) behöver rensa undan fallfrukt löpande.

Då styrelsen får in en hel del klagomål över hur det ser ut runt och i odlingslotter så ser vi över möjligheterna att förändra området till det bättre. Som det ser ut nu kan man tyvärr knappt komma fram på sina ställen bland ogräs och fallfrukt. Om någon har förslag till förbättringar så är det varmt välkommet! Maila styrelsen@brfbotanikern.se

Klippning av träd och häckar

Vi vill också passa på att påminna om att Avenbokhäckarna behöver klippas under JAS-månaderna (juli-augusti-september) och att fruktträden i området får vara max 4m höga. Du som lägenhetsinnehavare med häck och/eller träd i trädgården eller på tillhörande odlingslott ansvarar för att detta sköts.

Cykelrummet

Behöver du säga upp din cykelplats i cykelrummet? Då gör du det i början på november för att kunna få rätt avgift i januari när hela året betalas (300:-/plats).

Oväsen

Flera boende har uppmärksammat en del stök och oväsen på kvällar och helger och hört av sig till styrelsen och vi vill här bekräfta att vi lyssnar in detta. En del stök har med boende i området att göra och en del kommer utifrån men oavsett så vill vi uppmuntra alla till att prata med varandra vid oväsen. Gå och knacka på, gå ut och prata med dem som kör moped för fort, och försök hålla en god ton.

Botanikerns hemsida och Riksbyggens kundwebb

Vi påminner om föreningens webbsida. Där kan man bland annat läsa våra medlemsbrev och annan typ av information som rör föreningen, området och sitt boende. Gå in på: https://brfbotanikern.se/

Gå också in på vår kundportal hos Riksbyggen: https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/mitt-riksbyggen/

Vi hoppas att vi ses på Trädgårdsdagen den 17e september!

Hälsningar

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev juni 2022

Nya styrelsen

Under årsstämman valdes två nya medlemmar in och styrelsen ser nu ut så här:
Ordförande: Marie Post
Sekreterare: Johan Persson
Ledamot, vice ordförande: Maria Ekblad
Ledamot: Anette Magnusson
Ledamot: My Hyltegren
Riksbyggens representant: Fredrik Svensson
Suppleant: Andreas Lindberg
Suppleant: Frida Wenzel
Riksbyggens suppleant: Tatjana Vantchantchin

Styrelsen når du genom email: styrelsen@brfbotanikern.se

Omröstning laddstolpar under stämman

Under stämman röstades det enhälligt för JA till styrelsens förslag till lösning så att alla ska få möjlighet att ladda elbil. Vi ber nu Riksbyggen om projektledare för att hålla ihop arbetet och ta in uppdaterade offerter.

Redskapen i boden måste lämnas tillbaka

Vi har fått påtalat att många redskap som lånas från boden blir kvar i trädgårdarna under ett antal dagar. De måste lämnas tillbaka så att andra kan använda dem under tiden.

Vi påminner igen om att odlingslotterna måste hållas i ordning för allas trevnad. Ogräset sprider sig snabbt till förtret för alla andra runtomkring.

Uppdaterad ”Vem står för underhåll och reparation”

Vi delar i samband med detta brev ut en uppdaterad lista över vem som står för vad i lägenheten, Bostadsrättshavaren eller Bostadsrättsföreningen. Det som ändrats är ytterdörren och karm, det är föreningen som står för den, dock inte gångjärn m m.

Belysningen konverterad till LED – några få belysningar på balkonger återstår

Miljöbelysning kommer den 17 juni igen för att försöka byta ut de få som var kvar, berörda har fått mejl om detta.

Rensning av rökkanaler vecka 26 – 28, 29 och 30 juni

Göta Ventilation kommer att utföra rensning av våra rökkanaler veckan efter Midsommar. De lämnar ut lappar om detta och vad gäller ev nyckelinsamling för att kunna komma in, vi hoppas att info kommer ut minst en vecka innan.

Nästa medlemsbrev är tänkt i september. De läggs även upp på vår hemsida https://brfbotanikern.se som tidigare.

Styrelsen önskar alla en Glad Midsommar och härlig sommar!

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev mars 2022

Vi är glada att det är många som accepterar att få våra medlemsbrev per mejl. Om ni inte meddelat oss er mejladress så är vi tacksamma för att få den så fort som möjligt. Det är bara styrelsen som har tillgång till adresserna.

Hastighet på Kamomillvägen är 10 km/h som i övriga området! Tänk på barnen och sakta ned!

Styrelsen i Floristen har ombetts att påminna sina medlemmar som passerar här att sakta ned.

Återvinning och grovsopor på rätt plats – återigen….

Vänligen vik ihop era kartonger, mjölkförpackningar m m så att det går att fylla behållarna bättre. Kasta inte kartong i tidningsåtervinningen eller färgat glas i ofärgat som det gjordes för ett tag sedan! Är det fullt så lämna på åter-vinningsstation, t ex till den ovanför vårt område. Man kan enkelt se om det är tömt nyligen på hemsidan ftiab.se – välj Hitta en återvinningsstation och sök upp nr 7860. Där står också när de kommer nästa gång.

Löven på Kamomillvägen

Göteborgs Stad lurade oss i höstas, de tar inte alls bort löv från gräsmattorna under pilträden, så nu ligger de kvar där. Vi får ta bort det som går själva igen, eller så sopar vi ut det på gatan och ser vad som händer.

Vårens trädgårdsdag 21 maj

Boka upp förmiddagen kl 10-13 för vårens trädgårdsdag den 21 maj! Vi hoppas att många kan vara med och hjälpa till så att det blir fint inför sommaren. Vi kommer att sända info separat om detta.

Årsstämma den 25 maj i lokalen på Kamomillvägen 2

Årsstämman blir äntligen inomhus igen! Kallelse och ytterligare information kommer i brevlådan i god tid innan.

Elladdstolpar till parkeringarna – förnyad intresseanmälan och förslag

Vi lämnar nu ut en förnyad intresseanmälan (inte bindande) för att bedöma faktiskt behov de närmsta åren och kunna ta fram de mest ekonomiska förslagen. Ni som har carportar berörs inte denna gång då inga markingrepp behövs, ni får därför ingen lapp om detta. Styrelsens förslag lämnas sedan ut inför årsstämman så att alla får tid på sig att läsa och fundera och sedan rösta.

Reparationer utomhus

Fästena till brevlådorna är nu bytta och lär sitta länge J Ni som önskar byta ut brevlådan får samarbeta med grannarna om det är någon låda som måste flyttas i sidled för att få plats. Balkarna över carportarna är också åtgärdade och vi väntar nu på datum för start av arbetet med rostangreppen på trapporna.

Det har uppstått fukt i vår verktygsbod och detta kommer att åtgärdas inom kort.

När det gäller fasadmålningen kommer olika färger att testas på Växthusvägen 45 i april och utvärderas efter sommaren för fortsatt åtgärd.

Nästa medlemsbrev är tänkt i juni.

Styrelsen önskar alla en fin vår och Glad Påsk i april!

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Medlemsbrev december 2021

EXTRASTÄMMA ANG VAL AV REVISIONSBYRÅ den 21 oktober

Vid extrastämman valdes BoRevison till ny revisonsbyrå vilket också var styrelsens förslag. Vi tackar alla som kom!

Trädgårdsdag 25 september / Odlingslotterna

Tack alla som var med på trädgårdsdagen så att vi fick klippte ned vinbärsbuskarna och gjort fint i grusgångarna. Stort tack också till er som inte kunde vara med den dagen men utförde uppgifter innan istället, det var mycket tacksamt!

Vi har också sett att det blivit bättre ordning på odlingslotterna så att det ser fint ut över hela innergården. Vi hoppas att ni kan fortsätta så framöver.

Nya kontaktpersoner på Riksbyggen Fastighetsservice

Vår fastighetsskötare Jörgen fick ett annat uppdrag och har lämnat över till sin efterträdare som heter Jonas Jangrell. Utöver det har även vår förvaltare Kristian tagit sig an nya uppgifter och hans ersättare heter Samuel Jeremejeff.

Diverse snickeriarbeten

Vi har äntligen offerter som vi tackat ja till angående brevlådornas fästen, balkarna över carportarna och renovering av krönplåtar på trapporna. Nu blev det plötsligt både kallt och snöigt så återstår att se när dessa arbeten kan komma igång. Samuel kommer att hålla oss informerade om det är något som behöver tänkas på, t ex att bilar och annat inte får stå i vägen. Vi hoppas på en plan för detta inom kort.

Elladdstolpar

Utredningen är klar och nästa steg är förslag på finansieringsplan från vår ekonom Tatjana, därefter omröstning av medlemmarna om genomförandet samt bestämmande av ev tidsplan.

Gå med i styrelsen

Vi behöver påfyllning i styrelsen och hoppas att det finns några som känner att det är angeläget att vara med och påverka vad vi vill ska göras i föreningen. Meddela gärna ert intresse till valberedningen@brfbotanikern.se

Skicka motion innan sista januari 2022

Vi vill påminna om att motioner inför årsstämma måste lämnas senast sista januari 2022. Motioner tas emot via mejl: styrelsen@brfbotanikern.se

Vem ansvarar för vad i lägenheterna

Alla lägenheter har en Bopärm. I den finns bland annat information om vem som ansvarar för vad i lägenheterna. Vår webbsida innehåller också denna lista ifall man förlagt sitt exemplar: brfbotanikern.se/ Det är viktigt att vara medvetna om vilka underhåll vi har eget ansvar för att bekosta och att Riksbyggen i förekommande fall tar betalt om man önskar deras hjälp.

Soprummet – ännu en gång

Nu när julen närmar sig vil vi ännu en gång påminna om hantera soporna rätt. Varje vecka ser vi paket som inte är ihopvikta, stora emballage som inte ska slängas i våra kärl eller att man slänger i fel kärl. Det är alla vi medlemmar som betalar för sophanteringen och tömningen av kärlen. Bilden nedan är från förra veckan. Se till att platta ihop alla mjölkpaket, skokartonger etc!

Det finns en återvinningsplats alldeles ovanför vårt område på Bäcktuvevägen som töms ofta och där ska ni kasta de stora emballagens för möbler, maskiner m m eller om det är fullt hos oss. Man kan enkelt se om det är tömt nyligen på hemsidan ftiab.se – välj Hitta en återvinningsstation och sök upp nr 7860. Där står också när de kommer nästa gång.

Vi ber er också kontrollera era brandvarnare så att batterierna fungerar, julhelgerna brukar innebära tända ljus. Gå en extra sväng och kolla att ljusen är riktigt släckta innan ni går ut eller går och lägger er!

Vi önskar en riktigt God Jul!

Hälsningar

Styrelsen Brf Botanikern

styrelsen@brfbotanikern.se

PS: Vi är tacksamma om ni kan lämna er epostadress till oss för fortsatta medlemsbrev och information! /DS

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter